Poistenie Spišská Nová Ves

Webstránku Poistenie Spišská Nová Ves prevádzkuje samostatný finančný agent - spoločnosť Merkury Broker s.r.o.. Využite naše poisťovacie služby a získajte spoľahlivého a silného partnera na poistnom trhu, na ktorého sa môžete obrátiť s akoukoľvek požiadavkou súvisiacou s dojednaným poistením. Okrem iného flexibilne pre Vás zabezpečíme:

 • výber najvýhodnejšieho poistenia a uzatvorenie poistnej zmluvy
 • starostlivosť a optimalizáciu poistného portfólia
 • zmeny, prerobenie a ukončenie poistenia bez zbytočných formalít
 • pomoc pri likvidácii poistnej udalosti, odborné konzultácie a poradenstvo

Ako zmluvný partner všetkých poisťovní vyriešime potrebné záležitosti a poistíme Vás pohodlne priamo v našej kancelárii, využite komfort vybaviť všetko priamo u nás a nestrácajte čas zbytočným hľadaním či behaním po pobočkách poisťovní.

Bezplatne vám sprostredkujeme:

 • najlacnejšie povinné zmluvné poistenie (PZP)
 • najvýhodnejšie havarijné poistenie s krytím všetkých rizík (kasko poistenie na novú alebo časovú cenu)
 • EuroGAP (poistenie finančnej straty), ktoré Vám zabezpečí návratnosť celej vašej investície vynaloženej do kúpy vozidla
 • poistenie čelného skla (všetkých skiel) bez potreby PZP alebo havarijného poistenia
 • cenovo výhodné poistenie sedadiel (úrazové poistenie osôb vo vozidle)
 • poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí (poistenie bývania) s poistením občianskej zodpovednosti za škodu
 • poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania
 • poistenie majetku podnikateľov vrátane zodpovednosti za škodu
 • poistenie právnej ochrany občanov, podnikateľov a dopravcov
 • cestovné poistenie do celého sveta vrátane extrémnych športov
 • ďalšie druhy poistenia